Resurse Umane

Personal didactic de conducere

Director 1

Personal didactic de predare

Profesor învățământ preșcolar 1
Profesor / Învățător itinerant / de sprijin 6
Profesor psihopedagogie speciala 11
 Profesor logoped 1
Profesor in cabinet de asistenta psihopedagogică 1
Profesor kinetoterapie 1
Profesor educație fizica si sport 1
Inginer confecții textile 1
Maistru instructor 2

Personal didactic auxiliar

Administrator financiar 1
Administrator patrimoniu 1
Secretar 1
Asistent social 1
Informatician 1

Personal nedidactic

Mecanic întreținere / fochist 1
Șofer 1
Muncitor întreținere curățenie 2
Paznic 2