Resurse Umane

Personal didactic de conducere

Director1

Personal didactic de predare

Profesor învățământ preșcolar1
Profesor / Învățător itinerant / de sprijin6
Profesor psihopedagogie speciala11
 Profesor logoped1
Profesor in cabinet de asistenta psihopedagogică1
Profesor kinetoterapie1
Profesor educație fizica si sport1
Inginer confecții textile1
Maistru instructor2

Personal didactic auxiliar

Administrator financiar1
Administrator patrimoniu1
Secretar1
Asistent social1

Personal nedidactic

Mecanic întreținere / fochist1
Șofer1
Muncitor întreținere curățenie2
Paznic2