Viziunea școlii

Cunoscându-se faptul că tratează elevii ca pe niște participanți activi la elaborarea informației și cunoștințelor cuprinse în conținutul învățării, cadrele didactice trebuie să satisfacă o serie de cerințe: să dezvolte și să susțină în scoală activități educaționale în care elevii, profesorii și părinții să relaționeze de pe poziții egale, după principiul parteneriatului; să favorizeze crearea unui mediu propice relaționării între elevii clasei; să fie în măsură să coordoneze strategiile și activitățile educative incluse în programa școlară; să formuleze obiective clare și să le comunice elevilor pentru ca elevul sa resimtă starea de siguranță și confort în scoală; simplificarea unei comunicări verbale, reformularea dacă elevii nu au înțeles, utilizarea unui limbaj simplu, accesibil; profesorul sa fie creativ, flexibil și deschis la noile idei venite.
În acest sens, cadrele didactice din școala noastră se străduiesc să asigure prin perfecționare / autoperfecționare, prin proiecte / cu diferiți factori educationali, variate modalități de educare a tinerilor.
În realizarea Planului de dezvoltare a școlii se pleacă de la ideea ca școala incluzivă este școala deschisă, prietenoasă, tolerantă și democratică, comprehensiva, fără discriminare și fără excludere, școala unde toți copiii sunt valorizați și integrați.
Proiectele școlii se vor adresa problemei educației pentru toți copiii, indiferent de originea etnică, l
imba maternă, deficiențe fizice, mentale, origine culturală sau socio-economică.