Contribuția comunității armenilor din Elisabetopolis (Dumbrăveni) la înființarea și funcționarea primei școlii pentru surdomuți din Transilvania

La Simpozionul de Istorie al Armenilor,din 27 mai 2017, ținut la Dumbrăveni,  domnul profesor Gheorghe Moldovan (din Timișoara)  a pregătit un material interesant referitor la Școala de Surdo-muți din Dumbrăveni (1827-1846). Prin bunăvoința domului profesor  am intrat in posesia acestui document pe care il prezentăm aici.

Elisabetopolis-sc.-S-M.-armeni-compressed