ANUNŢ

ANUNŢ

             În conformitate cu prevederile OMEC nr. 5574/2020 privind organizarea şi desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Dumbrăveni organizează concurs pentru ocuparea posturilor următoare:

Nr.crt. Unitatea de învăţământ Postul/catedra Nr. ore Statut post Nivel Viabilitate Necesită probă orală/Avize /Atestate
1 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Dumbrăveni Limba engleză 12 Vacant Gimnazial 1 an Atestat psihopeda-gogie specială
2 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Dumbrăveni Profesor de sprijin 16 Vacant Primar 1 an Atestat psihopeda-gogie specială
3 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Dumbrăveni Profesor de sprijin 16 Vacant Primar 1 an Atestat psihopeda-gogie specială

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Dumbrăveni în perioada 01.10.2020-08.10.2020, între orele 8,00-14,00, sau electronic la adresa de e-mail cseidumbraveni@yahoo.com în aceeaşi perioadă.

Proba scrisă va avea loc în data de 12.10.2020 ora 10,00 la sediul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Dumbrăveni, strada T. Vladimirescu nr. 32, localitatea Dumbrăveni.

Interviul se va desfăşura în data de 12.10.2020

  • Calendarul de desfăşurare: 30.09.2020-14.10.2020

      – perioada de depunere a dosarelor 30.09.2020-08.10.2020

      – validarea dosarelor de către comisie: 09.10.2020

      – desfăşurarea concursului: 12.10.2020 ora 10,00

      – afişarea rezultatelor 13.10.2020

      – perioada de depunere a contestaţiilor 13.10.2020  de la ora 14,00-16,00

      – Afizarea rezultatelor finale 14.10.2020                                  

  • Locul de desfăşurare; Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Dumbrăveni str. T. Vladimirescu nr.32
  • Modalitatea de depunere a dosarelor: Dosarele se vor depune la secretariatul unităţii