Anunț concurs

Concurs pentru ocuparea unui post didactic de profesor psihopedagogie specială Consiliul de Administrație al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Dumbrăveni, cu sediul în loc. Dumbrăveni, str. T. Vladimirescu, nr. 32, Mai mult