Resurse Umane

Personal didactic de conducere

Director 1

 

Personal didactic de predare

Profesor învățământ preșcolar 1
Profesor / Învățător itinerant / de sprijin 6
Profesor psihopedagogie speciala 11
 Profesor logoped 1
Profesor in cabinet de asistenta psihopedagogică 1
Profesor kinetoterapie 1
Profesor educație fizica si sport 1
Inginer confecții textile 1
Maistru instructor 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal didactic auxiliar

Administrator financiar 1
Administrator patrimoniu 1
Secretar 1
Mediator școlar 1

 

Personal nedidactic

Mecanic întreținere / fochist 1
Șofer 1
Muncitor întreținere curățenie 2
Paznic 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Paznic
3
Profesor
14

Administrator financiar 1
Administrator patrimoniu 1
Director1

Ingrijitor curatenie
2
Invatator
6
Logoped
1
Maistru instructor
2
Mediator scolar
1
Muncitor I
1
Paznic
3

Secretar IA
1
Sofer
1